Документи

2020 – 2021 н.р.

1. Положення про Факультет природничих наук

2. Типове положення про кафедри ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника”

3. Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних докуменів

4. Базове положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогіних працівників

5. Положення про проведення та організацію практики

6. Додаток до положення та організацію практики

7. Положення  про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

8. Положення про наукові школи

9. Положення про Раду стейкхолдерів