Виховна робота

Куратори академічних груп

Факультету природничих наук

освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр»

у 2022-2023 навчальному році

 

Академнаставник Посада Електронна пошта Шифр групи
1. Левицька Вікторія Віталіївна старш. лаборант viktoriia.levytska@pnu.edu.ua АГ-11
2. Турак Оксана Дмитрівна асистент oksana.turak@pnu.edu.ua АГ-21
3. Григорів Ярослава Ярославівна викладач slava.hryhoriv@pnu.edu.ua АГ-31
4. Карбівська  Уляна Миронівна доцент uliana.karbivska@pnu.edu.ua АГ-41
5. Карбівська  Уляна Миронівна uliana.karbivska@pnu.edu.ua АГ-1м
6. Заморока Андрій Михайлович доцент andrew.zamoroka@pnu.edu.ua БЛД-11
7. Волчовська-Козак Олександра Євгенівна доцент oleksandra.kozak@pnu.edu.ua БЛД-21
8. Івасюк Ірина Йосипівна доцент iryna.ivasiuk@pnu.edu.ua БЛД-31
9. Глодан Оксана Ярославівна доцент oksana.hlodan@pnu.edu.ua БЛД-41
10. Грицуляк Богдан Васильович доцент volodymyr.hrytsuliak@pnu.edu.ua ЛДБС-1м
11. Микитин Тетяна Василівна доцент tetiana.mykytyn@pnu.edu.ua СОБ-11
12. Гнєзділова Вікторія Ігорівна доцент viktoria.gniezdilova@pnu.edu.ua СОБ-21
13. Шевчук Сергій Євгенович асистент serhii.shevchuk@pnu.edu.ua СОБ-31
14. Цап’юк Леся Мирославівна асистент lesja.zapjuk@gmail.com СОБ-41
15. Черепанин Роман Михайлович доцент roman.cherepanyn@pnu.edu.ua СОБ-1м
16. Гусак Віктор Васильович доцент viktor.husak@pnu.edu.ua Бх-11
17. Шмігель Галина Володимирівна асистент halyna.shmihel@pnu.edu.ua Бх-21
18. Лущак Олег Володимирович доцент oleh.lushchak@pnu.edu.ua Бх-31
19. Абрат Олександра Богданівна доцент oleksandra.abrat@pnu.edu.ua Бх-41
20. Лущак Володимир Іванович професор volodymyr.lushchak@pnu.edu.ua Бх-1м
21. Сливка Роман Радославович доцент roman.slyvka@pnu.edu Г-11
22. Червінський Андрій Іванович доцент andrii.chervinskyi@pnu.edu.ua Г-21
23. Сливка Роман Радославович доцент roman.slyvka@pnu.edu СОГ-11
24. Червінський Андрій Іванович доцент andrii.chervinskyi@pnu.edu.ua СОГ-21
25. Бєлова Наталія Володимирівна доцент nataliia.bielova@pnu.edu.ua Г-31, СОГ-31
26. Закутинська Ірина Іванівна доцент irina.zakutynska@pnu.edu.ua Г-41, СОГ-41, НПЗ-41
27. Миленька Мирослава Миронівна доцент myroslava.mylenka@pnu.edu.ua ЕК-11
28. Заморока Андрій Михайлович доцент andrew.zamoroka@pnu.edu.ua Ек-21
29. Шпарик Віктор Юрійович доцент viktor.shparyk@pnu.edu.ua Ек-31
30. Різничук Надія Іванівна доцент nadiia.riznychuk@pnu.edu.ua Ек-41
31. Черепанин Роман Михайлович доцент roman.cherepanyn@pnu.edu.ua Ек-1м
32. Дмитрик Павло Миколайович доцент pavlo.dmytryk@pnu.edu.ua ЛГ-11
33. Дмитрик Павло Миколайович доцент pavlo.dmytryk@pnu.edu.ua ЛГ-21
34. Дмитрик Павло Миколайович доцент pavlo.dmytryk@pnu.edu.ua ЛГ-31
35. Клід Віктор Васильович доцент viktor.klid@pnu.edu.ua ЛГ-41
36. Коляджин Ігор Федорович доцент klam@pnu.edu.ua ЛГ-1м
37. Кузишин Ольга Василівна доцент olha.kuzyshyn@pnu.edu.uа СОХ-11
38. Кузишин Ольга Василівна доцент olha.kuzyshyn@pnu.edu.uа СОХ-21
39. Базюк Лілія Володимирівна доцент liliia.baziuk@pnu.edu.ua СОХ-31
40. Кузишин Ольга Василівна доцент olha.kuzyshyn@pnu.edu.uа СОХ-41
41. Мідак Лілія Ярославівна доцент liliia.midak@pnu.edu.ua СО(ПрН)-1м
42. Федорченко Софія Володимирівна доцент sofiia.fedorchenko@pnu.edu.ua Х-11
43. Хацевич Ольга Мирославівна доцент olga.khatsevych@pnu.edu.ua Х-21
44. Микитин Ігор Михайлович доцент ihor.mykytyn@pnu.edu.ua Х-31
45. Курта Сергій Андрійович професор sergiykurta@pnu.edu.ua Х-41
46. Складанюк Марія Богданівна доцент mariia.skladaniuk@pnu.edu.ua Х-1м