Куратори академічних груп

Куратори академічних груп Факультету природничих наук

освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» у 2023-2024 навчальному році

Куратор Посада Електронна пошта Шифр групи
1. Григорів Ярослава Ярославівна викладач slava.hryhoriv@pnu.edu.ua АГ-11
2. Левицька Вікторія Віталіївна старш. лаборант viktoriia.levytska@pnu.edu.ua АГ-21
3. Турак Оксана Дмитрівна асистент oksana.turak@pnu.edu.ua АГ-31
4. Григорів Ярослава Ярославівна викладач slava.hryhoriv@pnu.edu.ua АГ-41
5. Карбівська  Уляна Миронівна професор uliana.karbivska@pnu.edu.ua АГ-1м
6. Карбівська  Уляна Миронівна професор uliana.karbivska@pnu.edu.ua АГ-2м
7. Долинко Неля Петрівна доцент nelia.dolynko@pnu.edu.ua БЛД-11
8. Заморока Андрій Михайлович доцент andrew.zamoroka@pnu.edu.ua БЛД-21
9. Волчовська-Козак Олександра Євгенівна доцент oleksandra.kozak@pnu.edu.ua БЛД-31
10. Глодан Оксана Ярославівна доцент oksana.hlodan@pnu.edu.ua БЛД-41
11. Сіренко Артур Геннадійович доцент artur.sirenko@pnu.edu.ua ЛДБС-1м
12. Глодан Оксана Ярославівна доцент oksana.hlodan@pnu.edu.ua ЛДБС-2м
13. Цап’юк Леся Мирославівна асистент lesja.zapjuk@gmail.com СОБ-11
14. Микитин Тетяна Василівна доцент tetiana.mykytyn@pnu.edu.ua СОБ-21
15. Гнєзділова Вікторія Ігорівна доцент viktoria.gniezdilova@pnu.edu.ua СОБ-31
16. Микитин Тетяна Василівна доцент tetiana.mykytyn@pnu.edu.ua СОБ-41
17. Лисюк Ірина Борисівна завідувачка

лабораторії

iryna.lysiuk@pnu.edu.ua СОБ-1м
18. Черепанин Роман Миронович доцент roman.cherepanyn@pnu.edu.ua СОБ-2м
19. Швадчак Володимир Васильович доцент volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua Бх-11
20. Гусак Віктор Васильович доцент viktor.husak@pnu.edu.ua Бх-21
21. Шмігель Галина Володимирівна асистент halyna.shmihel@pnu.edu.ua Бх-31
22. Юркевич Ігор Степанович асистент ihor.yurkevych@pnu.edu.ua Бх-41
23. Абрат Олександра Богданівна доцент oleksandra.abrat@pnu.edu.ua Бх-1м
24. Лущак Володимир Іванович професор volodymyr.lushchak@pnu.edu.ua Бх-2м
25. Закутинська Ірина Іванівна доцент irina.zakutynska@pnu.edu.ua Г-11
26. Сливка Роман Радославович доцент roman.slyvka@pnu.edu Г-21
27. Червінський Андрій Іванович доцент andrii.chervinskyi@pnu.edu.ua Г-31
28. Бєлова Наталія Володимирівна доцент nataliia.bielova@pnu.edu.ua Г-41
29. Закутинська Ірина Іванівна доцент irina.zakutynska@pnu.edu.ua СОГ-11
30. Сливка Роман Радославович доцент roman.slyvka@pnu.edu СОГ-21
31. Червінський Андрій Іванович доцент andrii.chervinskyi@pnu.edu.ua СОГ-31
32. Бєлова Наталія Володимирівна доцент nataliia.bielova@pnu.edu.ua СОГ-41
33. Атаманюк Ярослава Дмитрівна доцент yaroslava.atamaniuk@pnu.edu.ua СОГ-1м
34. Атаманюк Ярослава Дмитрівна доцент yaroslava.atamaniuk@pnu.edu.ua СОГ-2м
35. Різничук Надія Іванівна доцент nadiia.riznychuk@pnu.edu.ua Ек-11
36. Миленька Мирослава Миронівна доцент myroslava.mylenka@pnu.edu.ua Ек-21
37. Заморока Андрій Михайлович доцент andrew.zamoroka@pnu.edu.ua Ек-31
38. Шпарик Віктор Юрійович доцент viktor.shparyk@pnu.edu.ua Ек-41
39. Черепанин Роман Миронович доцент roman.cherepanyn@pnu.edu.ua Ек-1м
40. Черепанин Роман Миронович доцент roman.cherepanyn@pnu.edu.ua Ек-2м
41. Клід Віктор Васильович доцент viktor.klid@pnu.edu.ua ЛГ-11
42. Дмитрик Павло Миколайович доцент pavlo.dmytryk@pnu.edu.ua ЛГ-21
43. Дмитрик Павло Миколайович доцент pavlo.dmytryk@pnu.edu.ua ЛГ-31
44. Дмитрик Павло Миколайович доцент pavlo.dmytryk@pnu.edu.ua ЛГ-41
45. Коляджин Ігор Федорович доцент igor.kolyadzhin@pnu.edu.ua ЛГ-1м
46. Коляджин Ігор Федорович доцент igor.kolyadzhin@pnu.edu.ua ЛГ-2м
47. Мідак Лілія Ярославівна доцент liliia.midak@pnu.edu.ua СОХ-11
48. Кузишин Ольга Василівна доцент olha.kuzyshyn@pnu.edu.uа СОХ-21
49. Кузишин Ольга Василівна доцент olha.kuzyshyn@pnu.edu.uа СОХ-31
50. Матківський Микола Петрович доцент mykola.matkivskyi@pnu.edu.ua СОХ-41
51. Мідак Лілія Ярославівна доцент liliia.midak@pnu.edu.ua СО(ПрН)-1м
52. Мідак Лілія Ярославівна доцент liliia.midak@pnu.edu.ua СО(ПрН)-2м
53. Шийчук Олександр Васильович професор szyjczuk@utp.edu.pl Х-11
54. Федорченко Софія Володимирівна доцент sofiia.fedorchenko@pnu.edu.ua Х-21
55. Хацевич Ольга Мирославівна доцент olga.khatsevych@pnu.edu.ua Х-31
56. Микитин Ігор Михайлович доцент ihor.mykytyn@pnu.edu.ua Х-41
57. Курта Сергій Андрійович професор sergiykurta@pnu.edu.ua Х-1м
58. Складанюк Марія Богданівна доцент mariia.skladaniuk@pnu.edu.ua Х-2м