Можливості працевлаштування

Спеціальність – 091 Біологія та біохімія:

Освітня програма:  “БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Діагностичні лабораторії
 • Лабораторії біоекспертиз
 • Заклади харчової промисловості
 • Навчальні заклади (університети, ліцеї, коледжі)
 • Центри клінічних досліджень
 • Компанії-дистриб’ютори лабораторного обладнання і реактивів
 • Продовжити навчання в аспірантурі (після отримання ОР магістра)

Освітня програма:  “БІОЛОГІЯ ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА”

 • Навчально-наукові Інститути та центри
 • Краєзнавчі та природознавчі музеї
 • Профільні клініко-діагностичні центри
 • Центр гемодіалізу
 • Центри репродукції людини та планування сім’ї

Спеціальність – 101 Екологія: 

 • Інженер з охорони навколишнього середовища
 • Еклолог
 • Експерт з екології
 • Фіхівець з екологічної освіти
 • Інспектор з охорони природи
 • Фахівець з управління природокористуванням
 • Лаборант (освіта)
 • Продовжити навчання в аспірантурі (після отримання ОР магістра)

                                                               Спеціальність – 102 Хімія: 

 • Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями
 • Лаборанти та техніки в хімічному виробництві
 • Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
 • Лабораторії біоекспертиз
 • Заклади харчової промисловості
 • Навчальні заклади (університети, ліцеї, коледжі)
 • Продовжити навчання в аспірантурі (після отримання ОР магістра)

Спеціальність – 106 Географія: 

 • Робочі місця в урядових та неурядових інституціях
 • В об’єднаних територіальних громадах
 • У проектно-пошукових та науково-дослідних установах
 • У природоохоронних установах
 • У туристичних компаніях та компаніях із планування регіонального розвитку.
 • Посади, які пов’язані із використанням засобів і методів моніторингу, оцінки регіонального розвитку та природокористування.

                                                 Спеціальність – 201 Агрономія: 

 • Агроном, агроном-інспектор
 • Агрохімік
 • Завідувач господарства підсобного сільського
 • Керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 • Грунтознавець
 • Фахівець з організації та ведення фермерського господарства
 • Садівник
 • Фермер
 • Грибовод

   Спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями):

 • Керівник гуртка
 • Вчитель/викладач у вищих та середніх навчальних закладах – університетах, академіях, інститутах, технікумах, середніх школах, тощо
 • Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи

 

Редагування триває