Старости академічних груп

Старости академічних груп Факультету природничих наук

денної форми навчання у 2023-2024 н.р.

Група ПІБ студента Телефон Електронна пошта
1. АГ-11 Ткачук Марія Сергіївна 0982973236 mariia.tkachuk.23@pnu.edu.ua
2. АГ-21 Пархуць Юлія Володимирівна 0960664617 yuliaparkhuts@gmail.com
3. АГ-31 Артамонів Іван Костянтинович 0966558125 ivan.artamoniv.22@pnu.edu.ua
4. АГ-41 Дутчак Ярослав Володимирович 0960989789 yaroslav.dutchak.20@pnu.edu.ua
5. АГ-1м Чумбей Катерина Володимирівна 0505801979 kateryna.chumbei.20@pnu.edu.ua
6. АГ-2м Фицик Василь Васильович 0676001319 vasiliyf1319@gmail.com
7. БЛД-11 Мохняк Анна Василівна 0688742930 anna.mokhniak.23@pnu.edu.ua
8. БЛД-21 Маланій Вікторія Віталіївна 0688080147 vikuska.malaniy@gmail.com
9. БЛД-31 Олейко Андріана Степанівна 0681929160 andriana.oleiko.21@pnu.edu.uа
10. БЛД-41 Вережак Надія Дмитрівна 0976924342 nd.verezhak@gmail.com
11. ЛДБС-1м Кузелюк Роксолана Романівна 0685144727 roksolana.kuzeliak.19@pnu.edu.ua
12. ЛДБС-2м Павлюк Лідія Андріївна 0937014542 lidiapavluk22@gmail.com
13. Бх-11 Орлова Софія Миколаївна 0970924797 sofiia.orlova.23@pnu.edu.ua
14. Бх-21 Семків Надія Станіславівна 0502722035 Nadiasemkiv2302@gmail.com
15. Бх-31 Федів Христина Василівна 0995230332 khrystyna.fediv.21@pnu.edu.ua
16. Бх-41 Охович Анна Романівна 0958361588 anna.okhovych.20@pnu.edu.ua
17. Бх-1м Штурмак Андрій Васильович 0669217286 andrii.shturmak.19@pnu.edu.ua
18. Бх-2м Кліщ Світлана Миколаївна 0686493550 svitlanaklishch123@gmail.com
19. Г-11 Кудрик Софія Ярославівна 0961136320 sofiia.kudryk.23@pnu.edu.ua
20. Г-21 Федащук Анастасія Володимирівна 0969974476 fedashyk.a@gmail.com
21. Г-31 Федоришин Ірина Василівна 0507770890 iryna.fedoryshyn.21@pnu.edu.ua
22. Г-41 Гасюк Марта Романівна 0990235811 martahasiuk2003@gmail.com
23. Ек-11 Надвірнянський Святослав Ярославович 0662155667 sviatoslav.nadvirnianskyi.23@pnu.edu.ua
24. Ек-21 Павлик Мар’яна Мар’янівна 0667360210 pavlykmariana1@gmail.com
25. Ек-31 Наливайчук Андрій Мирославович 0681981403 nandrew395@gmail.com
26. Ек-41 Андрійка Роксолана Богданівна 0981122344 roksolana.andriikiv.20@pnu.edu.ua
27. Ек-1м Вовківська Марта Артурівна 0976320676 marta.vovkivska.19@pnu.edu.ua
28. Ек-2м Іванова Ольга Олександрівна 0972467919 olya.ivanova@pnu.edu.ua
29. ЛГ-11 Лазоришин Марія Романівна 0978162092 mariia.lazoryshyn.23@pnu.edu.ua
30. ЛГ-21 Морощук Руслана Іванівна 0988366364

0508873406

ruslana.moroshchuk.22@pnu.edu.ua
31. ЛГ-31 Стасюк Михайло Іванович 0916046380 mykhailo.stasiuk.21@pnu.edu.ua
32. ЛГ-41 Петрина Олег Юрійович 0957596700 olegleg17@gmail.com
33. ЛГ-1м Ващак Іван Володимирович 0972379425 ivanvashchak@gmail.com
34. ЛГ-2м Барабаш Іван Романович 0675858218 ivan.barabash.18@pnu.edu.ua
35. СОБ-11 Савицька Юлія Іванівна 0972339873 yuliia.savytska.23@pnu.edu.ua
36. СОБ-21 Семко Вікторія Василівна 0989894038 vikasemko667@gmail.com
37. СОБ-31 Джус Вікторія Ігорівна 0507377705 vikidzhus04@gmail.com
38. СОБ-41 Сулім Вероніка Романівна 0955922521 veronika.sulim.20@pnu.edu.ua
39. СОБ-1м Дмитрусь Наталія Іванівна 0664361602 nataliadmytrus@gmail.com
40. СОБ-2м Костишин Наталія Володимирівна 0970713616 natalialucak09@gmail.com
41. СОГ-11 Штогрин Юліана Миколаївна 0971881986 yuliana.shtohryn.23@pnu.edu.ua
42. СОГ-21 Добрянська Анна-Марія Іванівна 0685595568 dobryanska0712@icloud.com
43. СОГ-31 Сметанюк Тетяна Володимирівна 0959318744 smetanyuk1195@gmail.com
44. СОГ-41 Стефінів Софія Степанівна 0991130441 sofiastefiniv@gmail.com
45. СОГ-1м Гуменюк Руслана Миколаївна 0688525933 gumenukr02@gmail.com
46. СОГ-2м Федоришин Тетяна Михайлівна 0679629163 tetiana.fedoryshyn.18@pnu.edu.ua
47. СОХ-11 Качкан Ярослав Васильович 0672105783 yaroslav.kachkan.23@pnu.edu.ua
48. СОХ-21 Шмігель Оксана Сергіївна 0684685766 shmihel.ok@gmail.com
49. СОХ-31 Бойчук Ганна Юріївна 0678082112 hanna.boichuk.21@pnu.edu.ua
50. СОХ-41 Іванів Соломія Іванівна 0681669713 solomiia.ivaniv.20@pnu.edu.ua
51. СО(ПрН)-1м Хантя Вікторія Ярославівна 0960921794 viktoriia.khantia.19@pnu.edu.ua
52. СО(ПрН)-2м Рибчук Леся Вікторівна 0678322565 lesya.ribchuk2000@gmail.com
53. Х-11 Галюк Андрій Олегович 0663047503 andrii.haliuk.23@pnu.edu.ua
54. Х-21 Козачук Маріанна Олександрівна 0676950964 marianna.kozachuk2@gmail.com
55. Х-31 Кушмелюк Христина Миколаївна 0979309643 hrustia2012@gmail.com
56. Х-41 Шендерюк Владислав Олегович 0508896080 vlad.shenderyuk228@gmail.com
57. Х-1м Рега Анна Володимирівна 0964248740 annarega471@gmail.com
58. Х-2м Цінурчин Володимир Ігорович 0988304007 tsinyrchunvolodya@gmail.com