Співробітниця кафедри біохімії та біотехнології Ольга Стрільбицька удостоєна Премії Верховної Ради України для молодих учених за 2022 рік

 

Верховна Рада України прийняла Постанову щодо присудження премій молодим вченим за 2022 рік (https://www.rada.gov.ua/news/razom/245025.html). Згідно із Постановою, преміями відзначено 50 авторських колективів за роботи 2022 року.

Серед лауреатів Премії Верховної Ради України – співробітниця кафедри біохімії та біотехнології факультету природних наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидатка біологічних наук Стрільбицька Ольга Михайлівна.

Молода науковиця удостоєна Премії за роботу “Взаємозв’язок між метаболізмом, нутрієнт-чутливими сигнальними шляхами та тривалістю життя”. Наукова робота спрямована на вирішення актуальної біомедичної проблеми – продовження тривалості життя, попередження вікових порушень обміну речовин шляхом оптимізації складу макронутрієнтів у їжі та застосування потенційних геропротекторів – речовин, здатних збільшувати тривалість життя. Експерименти проводились на широко використовуваному в сучасній біогеронтології модельному об’єкті – плодовій мушці Drosophila melanogaster. Основні положення наукової роботи опубліковано у 18 статтях у  міжнародних (16) та вітчизняних (2) наукових виданнях, які належать до наукометричної бази Scopus, з них 4 частин монографії. Результати обговорено у 7 тезах доповідей наукових конференцій.

Нагадаємо, що Премія присуджується молодим ученим – громадянам України віком до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень.

Вітаємо Ольгу Стрільбицьку із високим визнанням наукових здобутків!