Підготовка бакалаврів

 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо- професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї
повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра

Ступінь бакалавра: 

01 Освіта                                                                    014.06 Середня освіта (Хімія)                                     

                                                                                    014 Середня освіта (Біологія) 

                                                                                    014 Середня освіта (Географія)

09 Біологія                                                                   091 Біологія
10 Природничі науки                                                 101 Екологія
                                                                                     102 Хімія
                                                                                     103 Науки про Землю

20 Аграрні науки
та продовольство                                                        201 Агрономія
                                                                                     205 Лісове господарство