Наукові проекти

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварини

“Морфофункціональний стан передміхурової залози і яєчка у чоловіків репродуктивного віку в нормі та умовах патології” Номер державної реєстрації роботи -0109U008162
Науковий керівник:
Грицуляк Богдан Васильович доктор медичних наук, професор.

“Гірська школа. Стан, проблеми, перспективи розвитку.” Вивчатимуться санітарногігієнічні умови навчання школярів гірського регіону, стан їх здоров’я та розроблятимуться профілактичні заходи з метою зниження захворюваності.

Кафедра біології та екології

З 2014 року в рамках міжнародного консорціуму, працівники кафедри під керівництвом доц. Миленької М.М., беруть участь у виконанні проекту міжнародної освітньо-наукової програми «TEMPUS» – «Екологічна освіта для Росії, Білорусії та України», який фінансується Європейським союзом. Проект спрямований на модернізацію екологічної освіти, розвиток системи безперервного навчання викладачів професійно-технічних і середньо-освітніх навчальних закладів, підвищення рівня екологічної освіченості виробничих й управлінських кадрів, популяризацію екологічних ідей, зростання екологічної свідомості і культури населення в цілому.

З 2015 року на кафедрі виконується наукова тема “Біоекологічний моніторинг та оптимізація екологічного стану Калуського урбопромислового району” – за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України, до якої залучені викладачі й аспіранти кафедри.
У 2015 році співробітники кафедри брали участь у виконанні теми «Розроблення обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року» – на умовах господарського договору з Департаментом екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА (Науковий керівник – доц. Миленька М.М.).

Кафедра також бере участь у координації відбудови міжнародної науково-дослідної станції на горі Піп Іван в Українських Карпатах, де в майбутньому будуть проводитися природознавчі дослідження та студентські практики.

Status and Structure of Populations of Rare Arctic-Alpine Plant Species in Highland Ecosystems of Ukrainian Carpathians – Черепанин Р.М. (2016-2017)

Estimation of Soil Coleoptera Extinction Rate in Steppe Remnants of Burshtyn Opillya and Implications for Their Restoration and Conservation – Заморока А.М. (2017-2018)

Кафедра лісознавства

Провести дослідження і розробити заходи із оптимізації лісогосподарського виробництва в умовах Карпатського регіону. Актуальність проекту полягає у розробці наукових основ оптимізації сталого, тобто наближеного до природи, ведення лісового господарства в Карпатському регіоні, що дасть можливість покращити такі життєво найважливіші складові для людини як екологія, економіка та соціальна сфера.

Кафедра планує провести разом з Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака міжнародну науково-практичну конференцію: “Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах” із розглядом наступної
тематики:

 • Вплив глобальних змін клімату на стан і розвиток лісового покриву
  Українських Карпат.
 • Збереження й відновлення лісів на принципах наближеного до
  природи лісівництва.
 • Посилення екологічних, економічних та соціальних функцій лісу.
 • Вирішення наукових та освітніх проблем сучасних тенденцій
  розвитку сталого лісового господарства в Українських Карпатах.

Кафедра біохімії та біотехнології

Реалізація проекту здійснюється у рамках програми “Трилатеральні партнерства – кооперація між викладачами та науковцями з України, Росії та Німеччини“, яка фінансується науковою фундацією Фольксваген (Volswagenstiftung, Німеччина).

Cайт проекту: http://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=90233

Тривалість проекту: 1 квітня 2016 – 31 березня 2019

Мета проекту: охарактеризувати біохімічний та фізіологічний стан мозку, який старіє, і розшифрувати клітинні/молекулярні механізми, які лежать в основі позитивних ефектів обмеження калорійності дієти.

 

Тема проекту: Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин

Тривалість проекту: 1 січня 2018 – 31 грудня 2020
Грантхолдер: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Проект Міністерства науки та освіти України)

Мета проекту: За допомогою обмеження кількості спожитих калорій нормалізувати фізіолого-біохімічні показники тварин з метаболічним синдромом та полегшити їх перехід до норми з використанням харчових додатків і препаратів рослин-адаптогенів.

Instrumental Access 2017

Протягом 2017 року  докторант кафедри Олег Лущак виграв 3 наукові гранти:

 • Грант Президента України для молодих вчених

Тема проекту: «Молекулярні механізми трансгенераційного перепрограмування метаболізму».

 • Грант МОН України для молодих вчених

Тема проекту:  “Розробка препаратів для продовження тривалості і якості життя та попередження порушень обміну речовин»

Термін виконання: 1 жовтня 2017 року – 30 вересня 2020 року

Мета проекту: з’ясувати молекулярні механізми, які лежать в основі регуляції тривалості життя та метаболізму, а також виявити нові фактори (хімічні речовини, дієти), які збільшують тривалість життя через вплив на метаблізм

 • Грант Науково-технологічного центру України

Тема проекту: «Наночастинки для лікування діабету»

Мета проекту: розробити частинки, які здатні знижувати рівень цукру у крові

У проекті беруть участь науковці із ПНУ, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Інституту ядерних досліджень НАН України та Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН.

 

 • Продовжується виконання проекту у співпраці з Dr. Andrew Pospisilik з Інституту імунобіології та епігенетики ім. М. Планка (Фрайбург, Німеччина).

Тема проекту: вивчення молекулярних механізмів, що лежать в основі підвищення ризиків виникнення діабету та ожиріння у нащадків

Кафедра хімії

Програма угорсько-словацько-румунсько-українського транскордонного співробітництва (ENPI Cross-Border Cooperation Programme HUSKROUA) Проект – «Контроль за чистотою повітря у транскордонному регіоні Румунія-Україна»

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти

«Синтез новітніх біологічно-активних сполук на основі нітрогеновмісних гетеросистем та триазенів антрахінонового ряду» (Реєстраційний номер 0113U006314).

Використання ІКТ під час вивчення хімічних дисциплін

       Колектив кафедри веде наукову та методичну діяльність, спрямовану настворення мобільних додатків для відтворення відеоматеріалів практичних робіт та лабораторних дослідів відповідно до чинних програм з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. Це дасть можливість учнюза допомогою мобільного пристрою познайомитися з правилами техніки безпеки перед виконанням роботи, приладами та реактивами, які необхідні для її виконання, та ходом роботи у формі відеоматеріалів. Для «маркерів» мобільного додатку обираються рисунки фрагментів практичної роботи чи лабораторного досліду, створені на основі платформи «Vuforia», які програмно реалізовані, як об’єкти доповненої реальності, за допомогою багатоплатформового інструменту для розробки дво- та тривимірних додатків «Unity 3D».