Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання спеціальностей факультету

2021-2022 н.р.

Факультет природничих наук

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс  (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра.

Наказ №195 (вартість навчання для студентів, аспірантів, докторантів 2018-2020 р. вступу на 2021-2022 н.р.)

 

2019-2020 н.р.

Факультет природничих наук

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс  (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра.

Ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання, та вартість навчання

Перелік конкурсних предметів у сертефікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

ВИТЯГ із Правил прийому у 2019 році до ПНУ Факультет Природничих Наук

Перелік вступних випробувань для прийому на навчання втупників, які здобули вищу освіту та вступають на навчання на 2-3 курс на неспоріднену спеціальність (2 вища)

Перелік вступних випробувань для прийому на 2 і 3 і за скороченим терміном навчання.

 

2018р

Факультет природничих наук

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

бакалавр pdf

магістр pdf

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс  (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Денна, бакалавр (на 1 курс зі скороченим терміном навчання)

Денна, бакалавр (на 2 курс з нормативним терміном навчання)

Денна, бакалавр (на 3 курс з нормативним терміном навчання)

Заочна, бакалавр (на 1 курс зі скороченим терміном навчання)

Заочна, бакалавр (на 2 курс з нормативним терміном навчання)

Заочна, бакалавр (на 3 курс з нормативним терміном навчання)