Зразки документів

Бланк-факультету_ua

Бланк-факультету_en

Зразок заяви на зміну прізвища

Заява на перевід з платної на державну форму

Заява про переведення з денної на заочну і навпаки

Заява про поновлення на навчання

Заява про продовження навчання після академвідпустки

Заява_Архівна довідка про навчання на факультеті

Заява_Дозвіл про переведення до іншого ЗВО

Заява_Дозвіл про переведення з іншого ЗВО

Зразок заяви на відрахування-за-власним-бажанням

Заява про надання академічної відпустки