Склад Вченої ради

Склад Вченої ради

Факультету природничих наук 

2023 рік

 1. Случик Віктор Миколайович  – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, декан факультету;
 2. Гнєзділова Вікторія Ігорівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології,  голова профбюро факультету природничих наук;
 3. Долинко Неля Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, заступник декана;
 4. Бєлова Наталія Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства, заступник декана;
 5. Миленька Мирослава Миронівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та екології;
 6. Сімчук Андрій Павлович – доктор біологічних наук, професор кафедри біології та екології;
 7. Микитин Тетяна Василівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології;
 8. Різничук Надія Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології;
 9. Грицуляк Богдан Васильович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин;
 10. Івасюк Ірина Йосипівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин;
 11. Глодан Оксана Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин;
 12. Миронюк Іван Федорович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії;
 13. Курта Сергій Андрійович – доктор технічних наук, професор кафедри хімії;
 14. Микитин Ігор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії;
 15. Федорченко Софія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії;
 16. Клід Віктор Васильович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри лісового і аграрного менеджменту;
 17. Олійник Василь Степанович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту;
 18. Карбівська Уляна Миронівна – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту;
 19. Дмитрик Павло Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового і аграрного менеджменту;
 20. Турак Олег Юрійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового і аграрного менеджменту;
 21. Байляк Марія Михайлівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології;
 22. Лущак Володимир Іванович – доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології;
 23. Семчишин Галина Миколаївна – доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології;
 24. Швадчак Володимир Васильович – доктор філософії, доцент кафедри біохімії та біотехнології;
 25. Господарьов Дмитро Валерійович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології;
 26. Тарас Тетяна Миколаївна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії середовища та хімічної освіти;
 27. Мідак Ліля Ярославівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти;
 28. Кузишин Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти;
 29. Атаманюк Ярослава Дмитрівна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та природознавства;
 30. Гілецький Йосип Романович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та природознавства;
 31. Гедзик Мар’яна Іванівна – фахівець І-ї категорії дендропарку «Дружба»;
 32. Куцела Оксана Ярославівна – провідний фахівець дендропарку «Дружба»;
 33. Войтків Христина Юріївна – студентка І курсу (спеціальність 091 – Біологія), сенатор факультету природничих наук;
 34. Козачук Маріанна Олександрівна – студентка І курсу (спеціальність 102 Хімія), профорг факультету природничих наук;
 35. Джус Вікторія Ігорівна – студентка ІІ курсу (спеціальність 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);
 36. Вережак Надія Дмитрівна – студентка ІІІ курсу (спеціальність 091 – Біологія).