Серія воркшопів для студентів природничих спеціальностей

9 і 17 листопада 2023 року на кафедрі біології та екології  ПНУ у рамках  реалізації наукового гранту німецького федерального фонду довкілля (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) – «Мульчування як спосіб встановлення рослинного покриву в процесі екологічного відновлення золошлаковідвалів Бурштинської ТЕС» (Ecological restoration of technogenic ecotopes (on the example of Burshtyn Thermal Power Plant, Western Ukraine)  відбулася серія воркшопів для студентів природничих спеціальностей – “Сучасні підходи до відновлення рослинного покриву трансформованих екосистем” (керівник – викладач кафедри Уляна Семак).

Основною метою реалізованого гранту є апробація екодружніх технологій для відновлення земель, що деградували під впливом промислового виробництва; використання корінних рослин як дієвого інструменту для досягнення втраченого екологічного балансу. Ці доволі прості технології з успіхом використовуються у країнах Європейського союзу для вирішення складних екологічних проблем, і саме золошлаковідвали Бурштинської ТЕС завдяки нашим екологам і екосвідомій політиці підприємства  стали пілотним майданчиком для випробування їхньої ефективності в умовах Прикарпаття. Проведений воркшоп був частиною реалізованого проекту, спрямованою на підвищення обізнаності студентів за цією тематикою і привернення уваги до проблеми відновлення девастованих ландшафтів.

У нетривіальному форматі і завдяки поєднанню різноманітних форм роботи (лекцій, екологічних ігор, підготовці і представленню власних наукових міні-проєктів тощо) студенти мали добру можливість ознайомитися з сучасними методичними підходами фіторекультивації і мінімізації екологічних наслідків від руйнації природних ландшафтів.

У процесі роботи учасники воркшопу навіть вийшли за межі заявленої програми, екстраполювавши досвід відновлення земель після промислової деградації на масштабну проблему післявоєнного відновлення територій. Студентами запропоновані креативні підходи до вирішення цієї надскладної задачі, сформульовані як на основі власних знань, так і критичного осмислення прослуханих лекцій.

Незвичним був і сам формат заходу, побудований на принципах стандартів «зеленого класу», впровадження яких активно пропагується кафедрою біології та екології. Зокрема, самими студентами був ініційований і проведений своєрідний флешмоб «Моє горнятко» на підтримку відмови від одноразового посуду. Пишаємося нашими студентами, які уже зараз розуміють, що глобальні цілі досягаються локальними діями. Твердо переконані, що у стінах Прикарпатського національного університету сьогодні працюємо із завтрішньою екологічною елітою України.