Підготовка магістрів

Графік проведення пробного тестування для вступників на ОР магістра в 2019 році

графік пробного тестування

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою
програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Ступінь магістра:
01 Освіта                                                                    014.15 Середня освіта (Природничі науки)                                                                                                    014 Середня освіта ( Біологія)
                                                                                    014 Середня освіта (Географія)

09 Біологія                                                                 091 Біологія
10 Природничі науки                                                101 Екологія
                                                                                    102 Хімія
                                                                                    103 Науки про Землю

20 Аграрні науки
та продовольство                                                       201 Агрономія
                                                                                     205 Лісове господарство