Студентський сенат

 

 

Петренко Тетяна Сергіївна

сенатор Факультету природничих наук

студентка спеціальності «Хімія», група Х-21

tel: +38 (066) 034 05 34, +38 (068) 377 18 44

e-mail: tanya.petrenko1@gmail.com

 

 

 

 

Томин Людмила Іванівна

заступник сенатора Факультету природничих наук

студентка спеціальності «Агрономія», група АГ-21

tel: +38 (096) 538 89 50

e-mail: tomunlyda@gmail.com

 

 

 

Палюга Тетяна Олексіївна

заступник сенатора Факультету природничих наук

студентка спеціальності 014. Середня освіта (Географія),
група СОГ-11
tel: +38 (050) 973 54 69, +38 (098) 076 47 64
e-mail: tetyanyapaliuga@gmail.com

 

 

Положення про функціонування органу студентського самоврядування студентського Сенату ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Студентський Сенат – це орган студентського самоврядування, який першочерговим завданням ставить захист прав студентів.

Студентський Сенат Факультету природничих наук керується у своїй діяльності законом України «Про вищу освіту», Положенням університету та положенням Сенату ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

До обов’язків Сенату Факультету природничих наук входить:

– захист прав студентів на всіх рівнях адміністрації університету;

– організація дозвілля студентів;

– ознайомлення студентів з університетом та органами студентського самоврядування;

– проведення культ-масових заходів;

– національно-патріотичне виховання студентів.