Студентське самоврядування

     Виховна робота в університеті є важливим елементом навчально-виховної діяльності. Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством світової та національної культури, індивідуального та професійного самовдосконалення.
     Виховна та психолого-педагогічна робота в університеті проводиться за наступними напрямками:
– організації методичного забезпечення психолого-педагогічної роботи передбачає методичнее забезпечення системи психолого-педагогічних досліджень; профілактичної та просвітницької діяльності; роботу школи кураторів;
– системного психологічного супроводу навчально-виховного процесу передбачає діагностику навчально-виховного процесу, організацію й проведення профілактичної та просвітницької роботи зі студентами, навчально-методичних семінарів із кураторами академічних груп;
– організації виховної роботи зі студентами передбачає комплексне планування та системне проведення виховних акцій з питань морально- етичного, національно патріотичного, інтелектуально-духовного, громадсько-правового, трудового, екологічного, художньо-естетичного та фізичного виховання студентів для досягнення єдиної мети – формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості; спеціально організовану виховну роботу зі студентами в поза навчальний час на рівнях структурних підрозділів університету і відділу виховної та психолого-педагогічної роботи;
– організації роботи школи кураторів передбачає методичне забезпечення роботи куратора академічної групи; організацію проведення просвітницької роботи з проблем виховної діяльності у вищих навчальних закладах; навчально-методичних семінарів за результатами психологічної
діагностики;
– координації роботи студентських організацій передбачає проведення спільних нарад з питань планування, організації виховної роботи;
– організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних та виробничих практик передбачає проведення просвітницько-розвивальних заходів, спрямованих на покращення адаптаційних можливостей студентів 1-х курсів, мотивації до навчальної діяльності студентів 2-3-х курсів та заходів, спрямованих на професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів;
– організація роботи громадського формування з охорони громадського порядку в університеті.
В університеті надають велику увагу роботі студентам. Через свої представників студентство має вагомий голос під час вирішення проблем університету. А саме, основними завданнями органів студентського самоврядування (студентський профком та сенат) є участь у вирішенні всіх
питань розвитку університету, що стосується студентства, забезпечення та захист їхніх прав, сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, налагодження міжнародних зв’язків.
Профком Студентів безперервно приймає активну участь у життєдіяльності університету та захищає права своїх членів. Вже стало традицією, що найграндіозніші та наймасовіші заходи відбуваються під егідою Профспілки. Чого тільки варте «МІС ПРИКАРПАТСЬКИЙ», як один
з найяскравіших конкурсів не тільки в університеті, але і в місті загалом.
Також варто згадати КВК «Вибух сміху», цей захід обожнюють сотні студентів. Слід відзначити і інші заходи, а саме: Новорічний вогник, «Кохання з першого погляду», «Козацькі забави», різноманітні тематичні вечірки та дискотеки, поїздки по Україні, поїздки в Чехію, в Польщу,
фірмовий захід Профкому Студентів «Караоке», «Кубок Профкому Студентів з футболу», інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?», літературні вечори, покази фільмів в актовому залі, Андріївські вечорниці, фотоконкурси на кращий гуртожиток й на кращу кімнату, різноманітні
спортивні змагання та ін.
Студентський Сенат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – це орган студентського самоврядування, що діє у формі молодіжної громадської організації та функціонує з метою захисту і реалізації громадських прав студента та задоволення соціальних, творчих та інших потреб студентів ВНЗ.
Сенат є незалежним від впливу політичних організацій чи релігійних об’єднань. У своїй діяльності Студентський Сенат керується законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу. Сенат вносить пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, працює на зростання у студентської молоді соціальної активності,
пропагує здоровий спосіб життя та зміцнення особистого здоров’я молодої людини, всебічно розвиває особистість кожного студента, контролює процес поселення в гуртожитки.
Сенат об’єднує студентів вузу з усіх факультетів та інститутів. Членом Студентського Сенату може стати будь-який студент ВНЗ, який прагнедопомагати своїм колегам у вирішенні завдань, передбачених цілямидіяльності Сенату. Для кожного студента індивідуально Сенат – це реальна можливість здобути досвід практичної та організаторської роботи в команді, познайомитись з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей, проявити вміння і вдосконалити навички організації різних заходів, бути почутим на університетському, місцевому, обласному всеукраїнському рівнях молодіжної політики, бути поміченим керівництвом ВНЗ. Водночас
студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.
Сенат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника був заснований у 2004 році. За роки існування Студентський Сенат став членом Національного студентського союзу, Всеукраїнської студентської ради, Української асоціації студентського самоврядування. Активно встановлюються зв’язки з іншими вищими навчальними закладами. Зокрема, Сенат є побратимом Братства студеїв Острозької Академії Студентський Сенат проводить масові заходи не
лише на рівні ВНЗ, але й на регіональному рівні. До найяскравіших заходів, які відбулися завдяки Студентському Сенату, відносяться: «Галицький бал», на якому студенти, жителі та гості міста мали можливість не просто відпочити, а й повернутися у минуле до вишуканих традицій та класичного
танцю; «Містер Прикарпатський університет», де всі бажаючі мали можливість помилуватися чоловічою красою; Всеукраїнський фестиваль КВН «Кубок Карпат»; регіональний етап конкурсу «СтудМіс України», з  2013 року проводиться «Міс Першокурсниця», організовується пейнтбол,
Козацькі забави, різні поїздки, благодійні ярмарки та інші культурно-масові заходи.
Не забуває Сенат і про ведення не лише мистецьких заходів, а й соціальних. «Ярмарок вакансій» – це захід, який проводить Студентський
Сенат разом із Обласним центром зайнятості для студентів 4-х, 5-х курсів. Саме завдяки Сенату частина старшокурсників має можливість працевлаштуватися.
В даний час Студентський Сенат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника активно продовжує свою діяльність та співпрацю з іншими громадськими організаціями.