Виховна робота

План виховної роботи зі студентами Факультету природничих наук

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

на 2022–2023 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні особи
1. Організаційні заходи
1.1. Організація та проведення Дня знань 01 вересня Деканат, органи студентського самоврядування
1.2. Призначення кураторів Вересень-жовтень Деканат
1.3. Призначення старост, профоргів Організаційне засідання старостату. до 06 вересня Деканат
1.4. Проведення організаційної наради для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування. До 10 вересня Деканат, сенатор
1.5. Затвердження графіка чергування в гуртожитку. До 10 вересня Деканат
1.6. Організація та контроль за поселенням студентів у гуртожитки. До 18 вересня Деканат, студентський профком
1.7. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Вересень Куратори
1.8. Презентація академічних студентських груп за спеціальностями. Зустрічі першокурсників із професорсько-викладацьким складом кафедр. Посвята у студенти. Вересень Деканат, куратори
1.9. Об’єднання студентів у творчі, проблемні групи та гуртки. До 30 вересня Завідувачі кафедр, куратори
1.10. Проведення виховних годин кураторами груп на тему: «Вчителем школа стоїть» Грудень Куратори
1.11. Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у виховних масових заходах. Упродовж року Деканат, куратори
1.12. Навчально-методичні семінари для кураторів. Упродовж року Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи
1.13. Обговорення у групах питань успішності навчання та відвідування занять студентами. Упродовж року Завідувачі кафедр, куратори, старости
1.14. Залучення викладачів і студентів до участі в загальноуніверситетських виховних заходах, святах і конференціях. Упродовж року Деканат, куратори
1.15. Проведення бесід кураторів зі студентами на годинах куратора. Вирішення проблемних завдань. Знайомство зі стуедентським путівником. Упродовж року Куратори
1.16. Проведення виховних заходів у студентському гуртожитку № 5. Упродовж року Деканат, студентський профком, куратори
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення кураторських годин, присвячених історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Факультету природничих наук. Упродовж семестру Куратори
2.2. Участь в акції «Запалимо свічку пам’яті». Листопад Куратори, старости
2.3. Зустрічі з політичними та громадськими діячами, науковцями та видатними особистостями нашого краю. Упродовж року Деканат, куратори
2.4. Літературні читання. Шевченківські дні. Березень Деканат, куратори
2.5. Проведення конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка. Березень Деканат, куратори
2.6. Бесіда «Народні символи України». Квітень Куратори
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів до наукової роботи (участь у міжвузівських, університетських, факультетських і всеукраїнських наукових конференціях). Упродовж року Деканат, куратори
3.2. Ознайомлення першокурсників із роботою бібліотек міста. Вересень Куратори
3.3. Бесіди та тренінги на тему «Профілактика суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі». Упродовж семестру Куратори та волонтери за сприяння відділу виховної та психолого-педагогічної роботи
3.4. Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая–«Святий Миколай іде до дітей-сиріт». Грудень Куратори, старости
3.5. Участь у проведенні благодійної акції «Великодній кошик» Квітень Куратори,

студентський сенат

4. Громадянсько-правове виховання
4.1. Тематична виховна година, присвячена відзначенню Дня захисту прав людини. Грудень Куратори
4.2. Зустрічі з представниками правоохоронних органів. Березень Куратори, профком студентів
4.3. Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості. Упродовж року Куратори
5. Морально-етичне виховання
5.1. Бесіди і тренінги на тему «Етика спілкування в сім’ї». Упродовж року Куратори
5.2. Проведення заходів до Дня Святого Валентина. Лютий Сенат студентів, куратори
5.3. Благодійна акція «Подаруй книгу» Березень Сенат студентів, куратори
6. Екологічне виховання
6.1. Екологічні акції для упорядкування території Факультету. Упродовж семестру Органи студентського самоврядування
6.2. Проведення бесід на екологічну тематику. Упродовж року Куратори
6.3. Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня боротьби з палінням тощо. Упродовж року Куратори
6.4. Екскурсія до університетського ботанічного саду. Червень Керівник практики
7. Художньо-естетичне виховання
7.1. Залучення студентів до заходів художньої творчості міста Упродовж семестру Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.2. Зустріч із місцевими письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості Упродовж семестру Деканат, куратори
7.3. Бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Куратори
7.4. Святкування з нагоди Міжнародного Дня студента Листопад Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.5. Відзначення Дня університету Травень Деканат, куратори, студентський сенат
 

8. Трудове виховання

8.1. Включення студентів Факультету природничих наук у процес самоврядування та Упродовж року Куратори
8.2. Проведення циклу бесід із трудового законодавства Упродовж року Куратори
8.4. Проведення конкурсів-захистів педагогічної практики Грудень-Лютий Керівники практик
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях Упродовж року Деканат, куратори , органи студентського самоврядування
9.2. Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях тощо. Упродовж року Деканат, куратори, органи студентського самоврядування
9.3. Години кураторв про значення фізичної культури та спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя. Упродовж року Куратори
9.4. Бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки». Упродовж року Деканат,

студентський сенат

9.5. Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням. Травень Куратори
10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи
10.1. Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах соціальних служб. Залучення студентів до проведення спільних заходів з обласним та міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. Упродовж року Деканат
10.2. Організація екскурсії до краєзнавчого музею на тему: «Освіта Прикарпаття». Вересень Куратори першокурсників
10.3. Відзначення Дня працівника освіти Жовтень Студентський сенат, деканат
10.4. Обговорення питання про стан успішності студентів. Упродовж року Куратори
10.5. Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами. Упродовж року Куратори
10.6. Інформування батьків про життя і діяльність студентів, їх учбові успіхи і негаразди. Упродовж року Куратори
10.7. Відвідування студентів у гуртожитку. Упродовж року Деканат, куратори

Заступник декана

з виховної та профорієнтаційної роботи                                                          Н.П. Долинко

 

План виховної роботи зі студентами Факультету природничих наук ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

на 2021–2022 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні особи
1. Організаційні заходи
1.1. Організація та проведення Дня знань 01 вересня Деканат, органи студентського самоврядування
1.2. Призначення кураторів до 06 вересня Деканат
1.3. Призначення старост, профоргів Організаційне засідання старостату. до 06 вересня Деканат
1.4. Проведення організаційної наради для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування. До 10 вересня Деканат, сенатор
1.5. Затвердження графіка чергування в гуртожитку. До 10 вересня Деканат
1.6. Організація та контроль за поселенням студентів у гуртожитки. До 18 вересня Деканат, студентський профком
1.7. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Вересень Куратори
1.8. Презентація академічних студентських груп за спеціальностями. Зустрічі першокурсників із професорсько-викладацьким складом кафедр. Посвята у студенти. Вересень Деканат, куратори
1.9. Об’єднання студентів у творчі, проблемні групи та гуртки. До 30 вересня Завідувачі кафедр, куратори
1.10. Проведення виховних годин кураторами груп на тему: «Вчителем школа стоїть» Грудень Куратори
1.11. Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у виховних масових заходах. Упродовж року Деканат, куратори
1.12. Навчально-методичні семінари для кураторів. Упродовж року Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи
1.13. Обговорення у групах питань успішності навчання та відвідування занять студентами. Упродовж року Завідувачі кафедр, куратори, старости
1.14. Залучення викладачів і студентів до участі в загальноуніверситетських виховних заходах, святах і конференціях. Упродовж року Деканат, куратори
1.15. Проведення бесід кураторів зі студентами на годинах куратора. Вирішення проблемних завдань. Упродовж року Куратори
1.16. Проведення виховних заходів у студентському гуртожитку № 5. Упродовж року Деканат, студентський профком, куратори
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Факультету природничих наук. Упродовж семестру Куратори
2.2. Участь в акції «Запалимо свічку пам’яті». Листопад Куратори, старости
2.3. Зустрічі з політичними та громадськими діячами, науковцями та видатними особистостями нашого краю. Упродовж року Деканат, куратори
2.4. Літературні читання. Шевченківські дні. Березень Деканат, куратори
2.5. Проведення конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка. Березень Деканат, куратори
2.6. Бесіда «Народні символи України». Квітень Куратори
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів до наукової роботи (участь у міжвузівських, університетських, факультетських і всеукраїнських наукових конференціях). Упродовж року Деканат, куратори
3.2. Ознайомлення першокурсників із роботою бібліотек міста. Вересень Куратори
3.3. Бесіди та тренінги на тему «Профілактика суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі». Упродовж семестру Куратори та волонтери за сприяння відділу виховної та психолого-педагогічної роботи
3.4. Проведення виховного заходу «Андріївські вечорниці».

Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая–«Святий Миколай іде до дітей-сиріт».

Грудень Куратори, старости
3.5. Участь у проведенні благодійної акції «Великодній кошик» Квітень Куратори,

студентський сенат

4. Громадянсько-правове виховання
4.1. Тематична виховна година, присвячена відзначенню Дня захисту прав людини. Грудень Куратори
4.2. Зустрічі з представниками правоохоронних органів. Березень Куратори, профком студентів
4.3. Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості. Упродовж року Куратори
5. Морально-етичне виховання
5.1. Бесіди і тренінги на тему «Етика спілкування в сім’ї». Упродовж року Куратори
5.2. Проведення заходів до Дня Святого Валентина. Лютий Сенат студентів, куратори
5.3. Благодійна акція «Подаруй книгу» Березень Сенат студентів, куратори
6. Екологічне виховання
6.1. Екологічні акції для упорядкування території Факультету. Упродовж семестру Органи студентського самоврядування
6.2. Проведення бесід на екологічну тематику. Упродовж року Куратори
6.3. Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня боротьби з палінням тощо. Упродовж року Куратори
6.4. Екскурсія до університетського ботанічного саду. Червень Керівник практики
7. Художньо-естетичне виховання
7.1. Залучення студентів до заходів художньої творчості міста Упродовж семестру Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.2. Зустріч із місцевими письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості Упродовж семестру Деканат, куратори
7.3. Бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Куратори
7.4. Святкування з нагоди Міжнародного Дня студента Листопад Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.5. Відзначення Дня університету Травень Деканат, куратори, студентський сенат
 

8. Трудове виховання

8.1. Включення студентів Факультету природничих наук у процес самоврядування та Упродовж року Куратори
8.2. Проведення циклу бесід із трудового законодавства Упродовж року Куратори
8.4. Проведення конкурсів-захистів педагогічної практики Грудень-Лютий Керівники практик
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях Упродовж року Деканат, куратори , органи студентського самоврядування
9.2. Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях тощо. Упродовж року Деканат, куратори, органи студентського самоврядування
9.3. Години кураторв про значення фізичної культури та спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя. Упродовж року Куратори
9.4. Бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки». Упродовж року Деканат,

студентський сенат

9.5. Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням. Травень Куратори
10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи
10.1. Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах соціальних служб. Залучення студентів до проведення спільних заходів з обласним та міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. Упродовж року Деканат
10.2. Організація екскурсії до краєзнавчого музею на тему: «Освіта Прикарпаття». Вересень Куратори першокурсників
10.3. Відзначення Дня працівника освіти Жовтень Студентський сенат, деканат
10.4. Обговорення питання про стан успішності студентів. Упродовж року Куратори
10.5. Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами. Упродовж року Куратори
10.6. Інформування батьків про життя і діяльність студентів, їх учбові успіхи і негаразди. Упродовж року Куратори
10.7. Відвідування студентів у гуртожитку. Упродовж року Деканат, куратори

Заступник декана

з виховної та профорієнтаційної роботи                                                          Н.П. Долинко

 

План виховної роботи зі студентами Факультету природничих наук ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

на 2020–2021 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні особи
1. Організаційні заходи
1.1. Організація та проведення Дня знань 01 вересня Деканат, органи студентського самоврядування
1.2. Призначення кураторів до 04 вересня Деканат
1.3. Призначення старост, профоргів Організаційне засідання старостату. до 06 вересня Деканат
1.4. Проведення організаційної наради для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування. До 10 вересня Деканат, сенатор
1.5. Затвердження графіка чергування в гуртожитку. До 10 вересня Деканат
1.6. Організація та контроль за поселенням студентів у гуртожитки. До 18 вересня Деканат, студентський профком
1.7. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Вересень Куратори
1.8. Презентація академічних студентських груп за спеціальностями. Зустрічі першокурсників із професорсько-викладацьким складом кафедр. Посвята у студенти. Вересень Деканат, куратори
1.9. Об’єднання студентів у творчі, проблемні групи та гуртки. До 30 вересня Завідувачі кафедр, куратори
1.10. Проведення виховних годин кураторами груп на тему: «Вчителем школа стоїть» Грудень Куратори
1.11. Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у виховних масових заходах. Упродовж року Деканат, куратори
1.12. Навчально-методичні семінари для кураторів. Упродовж року Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи
1.13. Обговорення у групах питань успішності навчання та відвідування занять студентами. Упродовж року Завідувачі кафедр, куратори, старости
1.14. Залучення викладачів і студентів до участі в загальноуніверситетських виховних заходах, святах і конференціях. Упродовж року Деканат, куратори
1.15. Проведення бесід кураторів зі студентами на годинах куратора. Вирішення проблемних завдань. Упродовж року Куратори
1.16. Проведення виховних заходів у студентському гуртожитку № 5. Упродовж року Деканат, студентський профком, куратори
1.17. Екскурсійні походи в театри, кінотеатри, відвідування художніх та інших виставок. Упродовж року Деканат, завідувачі кафедр, куратори
1.18. Поїздка в Чернівці, Хотинську фортецю. І семестр Куратори, сенат і профком студентів
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Факультету природничих наук. Упродовж семестру Куратори
2.2. Відвідування студентами Краєзнавчого музею, пам’ятних місць та історичних пам’яток рідного краю. Упродовж року Куратори
2.3. Поїздка зі студентами до історичних замків Західної України. Упродовж семестру Куратори, старости
2.4. Участь в акції «Запалимо свічку пам’яті». Листопад Куратори, старости
2.5. Зустрічі з політичними та громадськими діячами, науковцями та видатними особистостями нашого краю. Упродовж року Деканат, куратори
2.6. Літературні читання. Шевченківські дні. Березень Деканат, куратори
2.7. Проведення конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка. Березень Деканат, куратори
2.8. Бесіда «Народні символи України». Квітень Куратори
2.9. Відвідання музею «Небесної сотні». Травень Куратори
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів до наукової роботи (участь у міжвузівських, університетських, факультетських і всеукраїнських наукових конференціях). Упродовж року Деканат, куратори
3.2. Ознайомлення першокурсників із роботою бібліотек міста. Вересень Куратори
3.3. Бесіди та тренінги на тему «Профілактика суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі». Упродовж семестру Куратори та волонтери за сприяння відділу виховної та психолого-педагогічної роботи
3.4. Проведення виховного заходу «Андріївські вечорниці».

Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая–«Святий Миколай іде до дітей-сиріт».

Грудень Куратори, старости
3.5. Поїздка в Манявський скит, Гошівський монастир. І семестр Куратори, сенат і профком студентів
3.6. Участь у проведенні благодійної акції «Великодній кошик» Квітень Куратори,

студентський сенат

3.7. Перегляд та обговорення вистав Обласного драматичного театру імені Івана Франка. Упродовж року Куратори
4. Громадянсько-правове виховання
4.1. Тематична виховна година, присвячена відзначенню Дня захисту прав людини. Грудень Куратори
4.2. Зустрічі з представниками правоохоронних органів. Березень Куратори, профком студентів
4.3. Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості. Упродовж року Куратори
5. Морально-етичне виховання
5.1. Бесіди і тренінги на тему «Етика спілкування в сім’ї». Упродовж року Куратори
5.2. Проведення заходів до Дня Святого Валентина. Лютий Сенат студентів, куратори
5.3. Благодійна акція «Подаруй книгу» Березень Сенат студентів, куратори
6. Екологічне виховання
6.1. Екологічні акції для упорядкування території Факультету. Упродовж семестру Органи студентського самоврядування
6.2. Проведення бесід на екологічну тематику. Упродовж року Куратори
6.3. Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня боротьби з палінням тощо. Упродовж року Куратори
6.4. Екскурсія до університетського ботанічного саду. Червень Керівник практики
7. Художньо-естетичне виховання
7.1. Перегляд вистав Івано-Франківського музично-драматичного театру. Упродовж семестру Куратори
7.2. Залучення студентів до заходів художньої творчості міста Упродовж семестру Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.3. Екскурсії у музеї та на виставки образотворчого мистецтва Упродовж семестру Куратори
7.4. Зустріч із місцевими письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості Упродовж семестру Деканат, куратори
7.5. Бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Куратори
7.6. Святкування з нагоди Міжнародного Дня студента Листопад Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.7. Відзначення Дня університету Травень Деканат, куратори, студентський сенат
7.8. Участь Факультету природничих наук у фестивалі студентської творчості «Весняна хвиля» Квітень Студенти Факультету природничих наук
8. Трудове виховання
8.1. Включення студентів Факультету природничих наук у процес самоврядування та самообслуговування. Упродовж року Куратори
8.2. Проведення циклу бесід із трудового законодавства Упродовж року Куратори
8.4. Проведення конкурсів-захистів педагогічної практики Грудень-Лютий Керівники практик
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях Упродовж року Деканат, куратори , органи студентського самоврядування
9.2. Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях тощо. Упродовж року Деканат, куратори, органи студентського самоврядування
9.3. Години кураторв про значення фізичної культури та спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя. Упродовж року Куратори
9.4. Бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки». Упродовж року Деканат,

студентський сенат

9.5. Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням. Травень Куратори
10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи
10.1. Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах соціальних служб. Залучення студентів до проведення спільних заходів з обласним та міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. Упродовж року Деканат
10.2. Організація екскурсії до краєзнавчого музею на тему: «Освіта Прикарпаття». Вересень Куратори першокурсників
10.3. Відзначення Дня працівника освіти Жовтень Студентський сенат, деканат
10.4. Обговорення питання про стан успішності студентів. Упродовж року Куратори
10.5. Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами. Упродовж року Куратори
10.6. Інформування батьків про життя і діяльність студентів, їх учбові успіхи і негаразди. Упродовж року Куратори
10.7. Відвідування студентів у гуртожитку. Упродовж року Деканат, куратори

План виховної роботи зі студентами Факультету природничих наук

ДВНЗ « Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

на 2019 – 2020 навчальний рік

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні особи
1. Організаційні заходи
1.1. Організація та проведення Дня знань 02 вересня Деканат, органи студентського самоврядування
1.2. Призначення кураторів до 05 вересня Деканат
1.3. Призначення старост, профоргів Організаційне засідання старостату. до 06 вересня Деканат
1.4. Проведення організаційної наради для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування. До 10 вересня Деканат, сенатор
1.5. Затвердження графіка чергування в гуртожитку. До 10 вересня Деканат
1.6. Організація та контроль за поселенням студентів у гуртожитки. До 18 вересня Деканат, студентський профком
1.7. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Вересень Куратори
1.8. Презентація академічних студентських груп за спеціальностями. Зустрічі першокурсників із професорсько-викладацьким складом кафедр. Посвята у студенти. Вересень Деканат, куратори
1.9. Об’єднання студентів у творчі, проблемні групи та гуртки. До 30 вересня Завідувачі кафедр, куратори
1.10. Проведення виховних годин кураторами груп на тему: «Вчителем школа стоїть» Грудень Куратори
1.11. Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у виховних масових заходах. Упродовж року Деканат, куратори
1.12. Навчально-методичні семінари для кураторів. Упродовж року Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи
1.13. Обговорення у групах питань успішності навчання та відвідування занять студентами. Упродовж року Завідувачі кафедр, куратори, старости
1.14. Залучення викладачів і студентів до участі в загальноуніверситетських виховних заходах, святах і конференціях. Упродовж року Деканат, куратори
1.15. Проведення бесід кураторів зі студентами на годинах куратора. Вирішення проблемних завдань. Упродовж року Куратори
1.16. Проведення виховних заходів у студентському гуртожитку № 5. Упродовж року Деканат, студентський профком, куратори
1.17. Екскурсійні походи в театри, кінотеатри, відвідування художніх та інших виставок. Упродовж року Деканат, завідувачі кафедр, куратори
1.18. Поїздка в Чернівці, Хотинську фортецю. І семестр Куратори, сенат і профком студентів
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Факультету природничих наук. Упродовж семестру Куратори
2.2. Відвідування студентами Краєзнавчого музею, пам’ятних місць та історичних пам’яток рідного краю. Упродовж року Куратори
2.3. Поїздка зі студентами до історичних замків Західної України. Упродовж семестру Куратори, старости
2.4. Участь в акції «Запалимо свічку пам’яті». Листопад Куратори, старости
2.5. Зустрічі з політичними та громадськими діячами, науковцями та видатними особистостями нашого краю. Упродовж року Деканат, куратори
2.6. Літературні читання. Шевченківські дні. Березень Деканат, куратори
2.7. Проведення конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка. Березень Деканат, куратори
2.8. Бесіда «Народні символи України». Квітень Куратори
2.9. Відвідання музею «Небесної сотні». Травень Куратори
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів до наукової роботи (участь у міжвузівських, університетських, факультетських і всеукраїнських наукових конференціях). Упродовж року Деканат, куратори
3.2. Ознайомлення першокурсників із роботою бібліотек міста. Вересень Куратори
3.3. Бесіди та тренінги на тему «Профілактика суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі». Упродовж семестру Куратори та волонтери за сприяння відділу виховної та психолого-педагогічної роботи
3.4. Проведення виховного заходу «Андріївські вечорниці».

Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая – «Святий Миколай іде до дітей-сиріт».

Грудень Куратори, старости
3.5. Поїздка в Манявський скит, Гошівський монастир. І семестр Куратори, сенат і профком студентів
3.6. Участь у проведенні благодійної акції «Великодній кошик» Квітень Куратори,

студентський сенат

3.7. Перегляд та обговорення вистав Обласного драматичного театру імені Івана Франка. Упродовж року Куратори
4. Громадянсько-правове виховання
4.1. Тематична виховна година, присвячена відзначенню Дня захисту прав людини. Грудень Куратори
4.2. Зустрічі з представниками правоохоронних органів. Березень Куратори, профком студентів
4.3. Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості. Упродовж року Куратори
5. Морально-етичне виховання
5.1. Бесіди і тренінги на тему «Етика спілкування в сім’ї». Упродовж року Куратори
5.2. Проведення заходів до Дня Святого Валентина. Лютий Сенат студентів, куратори
5.3. Благодійна акція «Подаруй книгу» Березень Сенат студентів, куратори
6. Екологічне виховання
6.1. Екологічні акції для упорядкування території Факультету. Упродовж семестру Органи студентського самоврядування
6.2. Проведення бесід на екологічну тематику. Упродовж року Куратори
6.3. Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня боротьби з палінням тощо. Упродовж року Куратори
6.4. Екскурсія до університетського ботанічного саду. Червень Керівник практики
7. Художньо-естетичне виховання
7.1. Перегляд вистав Івано-Франківського музично-драматичного театру. Упродовж семестру Куратори
7.2. Залучення студентів до заходів художньої творчості міста Упродовж семестру Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.3. Екскурсії у музеї та на виставки образотворчого мистецтва Упродовж семестру Куратори
7.4. Зустріч із місцевими письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості Упродовж семестру Деканат, куратори
7.5. Бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Куратори
7.6. Святкування з нагоди Міжнародного Дня студента Листопад Органи студентського

самоврядування,

куратори

7.7. Відзначення Дня університету Травень Деканат, куратори, студентський сенат
7.8. Участь Факультету природничих наук у фестивалі студентської творчості «Весняна хвиля» Квітень Студенти Факультету природничих наук
8. Трудове виховання
8.1. Включення студентів Факультету природничих наук у процес самоврядування та самообслуговування. Упродовж року Куратори
8.2. Проведення циклу бесід із трудового законодавства Упродовж року Куратори
8.4. Проведення конкурсів-захистів педагогічної практики Грудень-Лютий Керівники практик
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях Упродовж року Деканат, куратори , органи студентського самоврядування
9.2. Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях тощо. Упродовж року Деканат, куратори, органи студентського самоврядування
9.3. Години кураторв про значення фізичної культури та спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя. Упродовж року Куратори
9.4. Бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки». Упродовж року Деканат,

студентський сенат

9.5. Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням. Травень Куратори
10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи
10.1. Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах соціальних служб. Залучення студентів до проведення спільних заходів з обласним та міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. Упродовж року Деканат
10.2. Організація екскурсії до краєзнавчого музею на тему: «Освіта Прикарпаття». Вересень Куратори першокурсників
10.3. Відзначення Дня працівника освіти Жовтень Студентський сенат, деканат
10.4. Обговорення питання про стан успішності студентів. Упродовж року Куратори
10.5. Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами. Упродовж року Куратори
10.6. Інформування батьків про життя і діяльність студентів, їх учбові успіхи і негаразди. Упродовж року Куратори
10.7. Відвідування студентів у гуртожитку. Упродовж року Деканат, куратори

 

Заступник  декана

Факультету природничих наук

з виховної роботи                                                                                            Н.П. Долинко

 

План виховної роботи зі студентами Факультету природничих наук

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

на 2018-2019 навчальний рік

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

особи

 

1. Організаційні заходи

1.1. Організація та проведення Дня знань 1 вересня Деканат,

органи студентського самоврядування

1.2. Призначення академнаставників студентських груп до 5 вересня Деканат
1.3. Призначення старост новостворених академічних груп. Організаційне засідання старостату. до 6 вересня Деканат
1.4. Проведення організаційної наради для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування. До 10 вересня Деканат,

сенатор

1.5. Затвердження графіка чергування в гуртожитку. До 10 вересня Деканат
1.6. Організація та контроль за поселенням студентів у гуртожитки. До 18 вересня Деканат, студентський профком
1.7. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Вересень Академнаставники
1.8. Презентація академічних студентських груп за спеціальностями. Зустрічі першокурсників із професорсько-викладацьким складом кафедр. Посвята у студенти. Вересень Деканат, академнаставники
1.9. Об’єднання студентів у творчі, проблемні групи та гуртки. До 30 вересня Завідувачі кафедр, академнаставники
1.10. Проведення виховних годин кураторами груп на тему: «Вчителем школа стоїть» Грудень Академнаставники
1.11. Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у виховних масових заходах. Упродовж року Деканат, академнаставники
1.12. Навчально-методичні семінари для кураторів. Упродовж року Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи
1.13. Обговорення у групах питань успішності навчання та відвідування занять студентами. Упродовж року Завідувачі кафедр, академнаставники, старости
1.14. Залучення викладачів і студентів до участі в загально-університетських виховних заходах, святах і конференціях. Упродовж року Деканат, академнаставники
1.15. Проведення бесід академнаставників зі студентами на годинах куратора. Вирішення проблемних завдань. Упродовж року Академнаставники
1.16. Проведення виховних заходів у студентському гуртожитку № 5. Упродовж року Деканат, студентський профком, академнаставники
1.17. Екскурсійні походи в театри, кінотеатри, відвідування художніх та інших виставок. Упродовж року Деканат,

завідувачі кафедр, академнаставники

1.18. Поїздка в Чернівці, Хотинську фортецю. І семестр Академнаставники, сенат і профком студентів
 

2. Національно-патріотичне виховання

2.1. Проведення кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Факультету природничих наук. Упродовж семестру Академнаставники
2.2. Відвідування студентами Краєзнавчого музею, пам’ятних місць та історичних пам’яток рідного краю. Упродовж року Академнаставники
2.3. Поїздка зі студентами до історичних замків Західної України. Упродовж семестру Академнаставники, старости
2.4. Участь в акції «Запалимо свічку пам’яті». Листопад Академнаставники, старости
2.5. Зустрічі з політичними та громадськими діячами, науковцями та видатними особистостями нашого краю. Упродовж року Деканат, академнаставники
2.6. Літературні читання. Шевченківські дні. Березень Деканат, академнаставники
2.7. Проведення конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка. Березень Деканат, академнаставники
2.8. Бесіда «Народні символи України». Квітень Академнаставники
2.9. Відвідання музею «Небесної сотні». Травень Академнаставники
 

3. Інтелектуально-духовне виховання

3.1. Залучення студентів до наукової роботи (участь у міжвузівських, університетських, факультетських і всеукраїнських наукових конференціях). Упродовж року Деканат, академнаставники
3.2. Ознайомлення першокурсників із роботою бібліотек міста. Вересень Академнаставники
3.3. Бесіди та тренінги на тему «Профілактика суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі». Упродовж семестру Академнаставники та волонтери за сприяння відділу виховної та психолого-педагогічної роботи
3.4. Проведення виховного заходу «Андріївські вечорниці».

Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая – «Святий Миколай іде до дітей-сиріт».

Грудень Академнаставники, старости
3.5. Поїздка в Манявський скит, Гошівський монастир. І семестр Академнаставники, сенат і профком студентів
3.6. Участь у проведенні благодійної акції «Великодній кошик» Квітень Академнаставники,

студентський сенат

3.7. Перегляд та обговорення вистав Обласного драматичного театру імені Івана Франка. Упродовж року Академнаставники
 

4. Громадянсько-правове виховання

4.1. Тематична виховна година, присвячена відзначенню Дня захисту прав людини. Грудень Академнаставники
4.2. Зустрічі з представниками правоохоронних органів. Березень Академнаставники, профком студентів
4.3. Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості. Упродовж року Академнаставники
 

5. Морально-етичне виховання

5.1. Бесіди і тренінги на тему «Етика спілкування в сім’ї». Упродовж року Академнаставники
5.2. Проведення заходів до Дня Святого Валентина. Лютий Сенат студентів, академнаставники
5.3. Благодійна акція «Подаруй книгу» Березень Сенат студентів, академнаставники
 

6. Екологічне виховання

6.1. Екологічні акції для упорядкування території Факультету. Упродовж семестру Органи студентського самоврядування
6.2. Проведення бесід на екологічну тематику. Упродовж року Академнаставники
6.3. Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня боротьби з палінням тощо. Упродовж року Академнаставники
6.4. Екскурсія до університетського ботанічного саду. Червень Керівник практики
 

7. Художньо-естетичне виховання

7.1. Перегляд вистав Івано-Франківського музично-драматичного театру. Упродовж семестру Академнаставники
7.2. Залучення студентів до заходів художньої творчості міста Упродовж семестру Органи студентського

самоврядування,

академнаставники

7.3. Екскурсії у музеї та на виставки образотворчого мистецтва Упродовж семестру Академнаставники
7.4. Зустріч із місцевими письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості Упродовж семестру Деканат, академнаставники
7.5. Бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Академнаставники
7.6. Святкування з нагоди Міжнародного Дня студента Листопад Органи студентського

самоврядування,

академнаставники

7.7. Відзначення Дня університету Травень Деканат, академнаставники, студентський сенат
7.8. Участь Факультету природничих наук у фестивалі студентської творчості «Весняна хвиля» Квітень Студенти Факультету природничих наук
 

8. Трудове виховання

8.1. Включення студентів Факультету природничих наук у процес самоврядування та самообслуговування. Упродовж року Академнаставники
8.2. Проведення циклу бесід із трудового законодавства Упродовж року Академнаставники
8.4. Проведення конкурсів-захистів педагогічної практики Грудень-Лютий Керівники практик
 

9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

9.1. Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях Упродовж року Деканат, академнаставники, органи студентського самоврядування
9.2. Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях тощо. Упродовж року Деканат, академнаставники, органи студентського самоврядування
9.3. Години академнаставника про значення фізичної культури та спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя. Упродовж року Академнаставники
9.4. Бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки». Упродовж року Деканат,

студентський сенат

9.5. Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням. Травень Академнаставники
 

10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи

10.1. Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах соціальних служб. Залучення студентів до проведення спільних заходів з обласним та міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. Упродовж року Деканат
10.2. Організація екскурсії до краєзнавчого музею на тему: «Освіта Прикарпаття». Вересень Академнаставники першокурсників
10.3. Відзначення Дня працівника освіти Жовтень Студентський сенат, деканат
10.4. Обговорення питання про стан успішності студентів. Упродовж року Академнаставники
10.5. Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами. Упродовж року Академнаставники
10.6. Інформування батьків про життя і діяльність студентів, їх учбові успіхи і негаразди. Упродовж року Академнаставники
10.7. Відвідування студентів у гуртожитку. Упродовж року Деканат, академнаставники

 

Заступник декана Факультету

природничих наук з наукової та

виховної роботи                                                                                                                     Н. В. Бєлова