Студентський профком

Профспілкова організація студентів Факультету природничих наук є одним з підрозділів Профкому студентів – профспілкової організації студентів Прикарпатського університету. Це добровільна неприбуткова організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

До складу Профспілкової організації студентів Факультету природничих наук входять: голова профбюро, 2 заступники голови профбюро та по одному профоргу з кожної академічної групи.

______________________________________________________________________________

Профорг Факультету природничих наук  

Накладюк Петро

група СОГ-41

email:  nakladiukpetro@gmail.com

______________________________________________________________________________

Заступник профорга Факультету природничих наук

Гасюк Софія

 група СОХ-21

email:sofiiahasiuk@gmail.com

______________________________________________________________________________

Заступник профорга Факультету природничих наук

Іваськевич Богдан

група НПЗ -41

email:tottiwin2016@gmail.com