Старости студентських груп

 

Старости студентських груп Факультету природничих наук

освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» у 2018-2019 навчальному році

Шифр групи Староста Контакти
1. АГ-11 Приймак Дмитро Васильович 0688249676
2. АГ-21 Федорчак Дмитро Віталійович 0682859983
3. АГ-31 Томин  Людмила  Іванівна 0965388950
4. АГ-41 Нестерук  Людмила  Іванівна 0999815307
5. АГ-1м Ботюк Артур Миколайович 0980634915
6. АГ-2м Іванишин  Ольга Іванівна 0665355417
7. Б-11 Левіцька Вікторія Романівна 0976142366
8. Б-21 Фединяк Марія Іванівна 0954437806
9. Б-31,

СОБ-31

Мостіпан Валентина Юріївна 0983271223
10. Б-41 Федорищак Наталя Василівна 0992469441
11. Б-42 Словак Іванна Іванівна 0981274028
12. Б-43 Когут Владислав Володимирович 0992315647
13. Б-44(с) Андрухів Мар’яна Миколаївна 0971525664
14. Б-1м Белегай Софія Романівна 0668120340
15. Б-2м Макулович Марія Ігорівна 0990647956
16. Бх-11 Владика Софія Павлівна 0957522399
17. Бх-21 Деркачов Віталій Павлович 0668536841
18. Бх-31 Мельничук Марія-Антоніна Василівна 0684275560
19. Бх-1м Хом`якова Ірина Ярославівна 0679728721
20. Бх-2м Сіщук Леся Олександрівна 0669913405
21. Г-11 Свачій Марина Андріївна 0502242106
22. Г-21 Ватащук Анна Володимирівна 0967345964
23. ГБ-42 Яремчук Соломія Володимирівна 0502510150
24. ГТ-41 Макаровська Наталія Володимирівна 0976257940
25. Г-1м Пранничук Маріанна Юріївна 0980550850
26. Г-2м Іванишин Юліана Ярославівна 0995539507
27. Ек-11 Романчук Юлія Петрівна 0988872328
28. Ек-21 Недашківський Ігор Ігорович 0730903560
29. Ек-31 Журавчак Софія Орестівна 0991385724
30. Ек-41 Веркалець Анна Володимирівна 0669269096
31. Ек-1м Галич Романна Ігорівна 0667159468
32. Ек-2м Кравчук Ольга Миколаївна 0668642842
33. ЛГ-11 Барабаш Іван Романович 0675858218
34. ЛГ-21 Костишин Ірина Володимирівна 0951680955
35. ЛГ-31 Василинюк  Ганна Петрівна 0688078044
36. ЛГ-41 Розвадовський Анатолій Миколайович 0686205581
37. ЛГ-1м Кривенко Діана Анатоліївна 0502022952
38. ЛГ-2м Глуха Мар`яна Анатоліївна 0977162066
39. ЛД-11 Знайда Александра Міхаліна 0965319002
40. ЛД-21 Флис Ольга Василівна 0668549473
41. ЛД-41(с) Христук Наталія Зіновіївна 0955173053
42. НПЗ-11 Дутчак Тетяна Дмитрівна 0986129562
43. НПЗ-21 Ковальчук Соломія Андріївна 0992440938
44. НЗГ-31 Салига Юлія Романівна 0953048486
45. НЗГ-1м Андрейчук Ольга Василівна 0961616213
46. НЗГ-2м Дзера Марія Юріївна 0966180124
47. СОБ-11 Луцак Юлія Романівна 0505470407
48. СОБ-21 Тринчій Жанна Михайлівна 0686179179
49. СОБ-1м Камінська Христина Іванівна 0994414725
50. СОБ-2м Івасів Віта Андріївна 0952215275
51. СОГ-11 Письменна Ангеліна Андріївна 0663055835
52. СОГ-21 Палюга Тетяна Олексіївна 0509735469
53. СОГ-31 Кінторяк Галина Іванівна 0502819721
54. СОГ-1м Додяк Уляна Юріївна 0674518274
55. СОГ-2м Ляхович Анна Василівна 0668586591
56. СОХ-11 Рудик Лілія Андріївна 0665952668
57. СОХ-21 Лесів Юлія Мирославівна 0988040286
58. СО(прн)-1м Жолоб’юк Галина Василівна 0685810316
59. Х-11 Вілянд Олександра Олегівна 0966884918
60. Х-21 Пенгрин Марія Миколаївна 0994503729
61. Х-31 Дзявроник Марія Василівна 0962986152
62. Х-41 Возняк Катерина Михайлівна 0961896631
63. Х-1м Кілюк Марина Василівна 0972234343
64. Х-2м Фінів Наталія Михайлівна 0976522145

 

Староста групи є представником студентів навчальної групи перед деканатом для організаційного забезпечення навчального процесу в навчальній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться деканатом факультету і ректоратом або за їх дорученням.

Староста представляє інтереси студентів навчальної групи в деканаті факультету і на кафедрах, співпрацює із куратором відповідної навчальної групи та заступниками декана факультету з навчально-методичної, наукової та виховної роботи. Староста навчальної групи бере участь у роботі органів студентського самоврядування факультету та університету.

Старостою навчальної групи може бути один із успішних у навчанні студентів, який відзначається високими моральними і організаційними якостями, користується авторитетом і повагою серед студентів навчальної групи і науково-педагогічних працівників, має позитивний вплив на колектив навчальної групи і володіє організаторськими здібностями.

Староста має право:

 • рекомендувати кращих студентів навчальної групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій роботі тощо;
 • вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • представляти інтереси навчальної групи під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток;
 • давати доручення студентам, пов’язані з їх участю у навчально-виховному процесі, громадській діяльності та виконанням доручень адміністрації факультету та університету.

Староста зобов’язаний:

 • своєчасно інформувати студентів про накази та розпорядження ректора, декана факультету, прохання науково-педагогічних працівників, які проводять навчальні заняття, стосовно організації навчального процесу та громадських, культурних та інших заходів;
 • брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним процесом;
 • готувати та проводити збори студентів навчальної групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу;
 • щоденно добросовісно вести журнал обліку роботи навчальної групи;
 • стежити за станом дисципліни та поведінки в навчальній групі, за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, навчальних корпусах;
 • проводити індивідуальну роботу зі студентами навчальної групи стосовно виконання вимог навчального плану, Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • забезпечувати участь студентів навчальної групи у заходах, які проводяться на факультеті та в університеті із залученням студентів навчальної групи;
 • оперативно інформувати деканат про будь-які проблеми із проведенням навчальних занять, можливі непорозуміння у розкладі занять тощо;
 • оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з науково-педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для студентів;
 • брати участь у зборах старост навчальних груп;
 • брати участь у роботі комісій, що створюються на факультеті та в університеті з розв’язання конфліктних ситуацій;
 • після складання заліків та екзаменів отримувати підсумкову інформацію про результати семестрового контролю, за необхідності перевіряти її і доводити до відома студентів навчальної групи.

Староста обирається на зборах відповідної навчальної групи. Староста обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації факультету, органів студентського самоврядування або студентів даної навчальної групи, якщо він не виконує свої обов’язки чи втратив авторитет офіційного лідера студентського колективу.