Спеціальності факультету

Магістри

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація  
(освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/  
Код Назва Код Назва Назва  
Факультет природничих наук
01 Освіта 014 Середня освіта Середня освіта (біологія та здоров’я людини)  
01 Освіта 014 Середня освіта Середня освіта (географія)  
09 Біологія 091 Біологія Біологія  
09 Біологія 091 Біологія Біохімія  
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія  
10 Природничі науки 102 Хімія Хімія  
10 Природничі науки 103 Науки про Землю Географія  
10 Природничі науки 106 Географія Географія  
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство  
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство Лісове господарство  

Бакалаври

  Галузь знань   Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/  
Код Назва Код Назва Назва  
    Факультет природничих наук
01 Освіта 014 Середня освіта Середня освіта (біологія та здоров’я людини)  
01 Освіта 014 Середня освіта Середня освіта (хімія)  
01 Освіта 014 Середня освіта Середня освіта (географія)  
09 Біологія 091 Біологія Біологія  
09 Біологія 091 Біологія Біохімія  
09 Біологія 091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем  
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія  
10 Природничі науки 102 Хімія Хімія  
10 Природничі науки 102 Хімія Хімія (за кошти фізичних або юридичних осіб)  
10 Природничі науки 103 Науки про Землю Географія  
10 Природничі науки 106 Географія Географія  
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія  
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство Лісове господарство